Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Reklamácia produktu

Spotrebitel je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom, alebo s ním inak koná.


Predávajúci je obchodná spoločnosť Alena Réšőová - LARA, Krakovska 58, 951 12 Ivanka pri Nitre. Alena Réšőová - LARA je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je buď Kupujúci spotrebiteľ alebo Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Vady tovaru

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal, má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli.

 

Vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenéj vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutéj vzorky alebo predlohy, je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

 

 

Práva z vady tovaru

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy.
Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady.
Právo na dodanie novéj veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnéj vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.
Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy, alebo neuplatní si právo na dodanie novej veci bez závád, na výmenu jej súčast,i alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez závád, vymeniť jej súčasť, alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.
Právo z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Lehoty

Predávajúci poskytuje na tovar záruku za akosť po dobu 6 mesiacov a po dobu 24 mesiacov zodpovednosť za závady, kedy záručná lehota sa začína dňom predaja. Zákazník sa pre splnenie reklamačných podmienok zaväzuje používať tovaru na obvyklý účel.
Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom. Záručná doba pre kupujúceho spotrebiteľa činí 24 mesiacov, avšak pre kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je záručná doba iba 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.

Prevzatia zásielky a reklamácie

Zásielku doručenú dopravcom odporúčame pred prevzatím dôkladne skontrolovať. V prípade, že je tovar na prvý pohľad poškodený, spíšte reklamačný zápis. Tu uveďte miesto poškodenia . Ak budete chcieť reklamovať tovar zjavne poškodené prepravou a nebude vystavený Zápis o škode, nebudeme môcť takúto reklamáciu prijať. 
Ak zistíte po rozbalení nepoškodeného obalu výrobnú chybu, alebo poškodený tovar, čo najskôr nás kontaktujte.
Poškodený, alebo chýbajúci tovar sa budeme snažiť dodať v čo najkratšom termíne. Dodávateľ má lehotu 30 dní na vybavenie.
Nekompletnosť zásielky je nutné podať písomne na e-mail: reklamacie@ratan.sk, ihneď po doručení zásielky, najneskôr však do 3 pracovných dní od dátumu doručenia zásielky. Pri nedodržaní tejto lehoty nebude reklamácia uznaná.

Reklamácia musí obsahovať

· Názov reklamovaného tovaru

· Konkrétny popis závady

· Kópiu dokladu o kúpe (faktúra), alebo iný doklad potvrdzujúci kúpu

· Adresu kde poslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, e-mail na Vás)

Ak reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti bude reklamácia s najväčšou pravdepodobnosťou vybavená jej zamietnutím. 


Pre účely začatia reklamačného procesu prosím vyplňte jednotlivé položky reklamačného formulára, čo možno najpresnejšie popíšte predmet reklamácie a nahrajte fotografie v dostatočne vysokej kvalite.

Reklamácia produktu

znakov do konca.
Nahrajte fotografiu poškodeného tovaru: (max. 3000 kB)
Nahrajte fotografiu poškodeného tovaru: (max. 3000 kB)
Nahrajte fotografiu poškodeného tovaru: (max. 3000 kB)
antiSpam [nový kód]
O firme Informácie o nákupe: Kontakt Reklamačný poriadok Informácie o produktoch a objednávkach:

Informácie a možnosť telefonickej objednávky:

Po - Pia: od 09:00 hod - do 18:00 hod

So - Ne: od 10:00 hod - do 16:00 hod

tel. kontakt: +421 948 601 960

e-mail: info@ratan.sk 

Copyright 2016 - 2018 © Ratanový nábytok | nábytok z exotických materiálov a umelý ratan